Jumaat, 3 Jun 2011

MBM BULAN JUN 2011

Cakna Tatabahasa

Panduan Menggunakan Kata Sendi Yang Umum.

1. akan/terhadap/kepada;
Digunakan selepas kata adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap.
Contoh ayat: Dia sangat suka akan durian.

2. bagi/untuk;
Digunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain.
Contoh ayat: Hal itu mudah bagi kami.

3. dari;
Digunakan untuk tempat dan masa.
Contoh ayat: Mereka datang dari Sarawak.

4. daripada;
Digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan
dan untuk mnenunjukkan keanggotaan.
Contoh ayat: Kain ini daripada sutera.

5. di;
Digunakan untuk tempat.
Contoh ayat: Ali duduk di situ.

Sumber rujukan: Petunjuk Tatabahasa Melayu, Asraf

Tiada ulasan:

Catat Ulasan